Team - Ghatkoper Jets

Captain - Ajankya Belose

  • Balting :

    Right Hand Bat

  • Bowling:

    Right Hand Slow

Aishwarya Surve

Ajinkya Beloshe

Anurag Yadav

Arjun Shetty

Ashish More

Atish Gawand

Bhavesh Patel

Dhrumil Matkar

Dnyansagar Patil

Himanshu Sonthalia

Jeff Perera

Jitendra Paliwal

Om Prakash

Parag Khanapurkar

Parthiv Mehta

Prathamesh Pawar

Ritesh Palav

Sagar Udeshi

Saurabh Amre

Sunny Yadav

Age - 19

Swapnil Pradhan

Vikrant Avti

Vinayak Samant

Dattaprasad Khandkar

Shrikanth Deshmukh

Kishan Ghosh

Karan Nandey

Aniket Sandim

Nishant More