Team - Thane Maratha

Captain - Omkar Khanwilkar

  • Balting :

    Right hand Batsman

  • Bowling:

    Right Arm Fast

Akshay Ghorpade

Aman Khan

Anand Singh

Aatif Shaikh

Aziz Shaikh

Bhavin Thakkar

Dinesh Salunkhe

Durvesh Mahadik

Hashir Dafedar

Kalpesh Sawant

Kevin Almeida

Mayur Patel

Mukesh Gupta

Naushad Khan

Rahul Chaudhary

Shailesh Dubli

Sumit Ghadigaonkar

Vaibhav Singh

Vidyadhar Kamat

Vikas Singh

Vinit Parab

Wasim Shaikh

Vijay Reddy

Sai Kamani

Sandeep Mittal

Narendra Mestri

Vinit Vartak

Pravin Kumar